Reklamační řád

Formulář pro uplatnění reklamace

Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím. Ke stažení v PDF ZDE

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.lazenskatradice.cz

Společnost: Lázeňská tradice s.r.o.

Se sídlem: Tepelská 550/18, 353 01 Mariánské Lázně

IČ/DIČ: 08672512

E-mailová adresa: info@lazenskatradice.cz

Telefonní číslo: +420 728573873

 

 

Spotřebitel:

Jméno a příjmení:…………………………………………………...

Adresa:…………………………………………………………………..

Telefon a e-mail:……………………………………………………..

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne …………………….. jsem ve Vašem obchodě Lázeňskátradice.cz vytvořil(a) objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:………………………………………………………………………………………………………………………… (zde je třeba vadu podrobně popsat ). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: výměna za nové zboží, opravu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy. (Detailně v obchodních podmínkách zde článek VII. Ods. 5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat)

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání ………………../datum obdržení ………………………….

  2. Číslo objednávky:

  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ……………………………………………………………………………………..
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosíme o zaslání čísla účtu) ……………………………………………….

  4. Jméno a příjmení spotřebitele:

  5. Adresa spotřebitele:

  6. E-mail:

  7. Telefon:

 

 

 

V …………………………………..., Dne ………………………………………..

 


______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

 _______________________________________________

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č……………………………………….

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem (výpis z účtu apod.).

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil(a) nebo o kterých jste při koupi věděl(a). Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.